Go to Top

Recyklace elektrických spotřebičů a zařízení

Výkup a likvidace elektroodpadu

Spolupracujeme s kolektivními systémy pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Tímto krokem přispíváme k ochraně životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. Zákazníkům nabízíme jak výkup elektroodpadu vzniklého jejich provozech, tak zajištění logistiky u likvidovaného firemního majetku.

Spolupracujeme s těmito kolektivními systém:

Asekol - kolektivní systém pro zpětný odběrElektrowin - kolektivní systém pro zpětný odběr

Rema systém - kolektivní systém pro zpětný odběr

V případě dotazů ohledně likvidace elektroodpadu neváhejte a kontaktujte některou z našich provozoven ve Vašem okolí, rádi Vám veškeré dotazy zodpoví.

Proč je důležité třídit staré elektrozařízení?

„Pokud se elektrozařízení obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným komunálním odpadem do kontejneru, s největší pravděpodobností nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce, která však problém neřeší, protože odpadní materiál se v ní pouze hromadí,“ vysvětluje Jan Vrba ze společnosti ASEKOL.
Ještě horší dopad na přírodu mají tzv. černé skládky. Kromě toho, že hyzdí široké okolí svým vzhledem a zápachem, jejich obsah v mnoha případech vyvolá menší ekologickou katastrofu. Navíc pokud odložíte elektrozařízení mimo místo k tomu určené, tedy mimo sběrný dvůr nebo místo zpětného odběru elektrozařízení, hrozí vám podle zákona o odpadech pokuta až do výše 20 000 Kč.

Recyklace a zpracování elektroodpadu

Recyklace znamená opětovné použití, znovuuvedení do oběhu. Využíváním odpadů se tak šetří přírodní zdroje a omezuje se zatěžování životního prostředí škodlivinami. Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Například průměrný mobilní telefon o hmotnosti 100 gramů obsahuje 15 g mědi, 0,4 gramů drahých kovů (zlato, stříbro, platina) a 30 gramů plastů. Elektroodpad lze kromě recyklace využít i energeticky.
Míra využití elektroodpadu je přesně specifikována v zákoně o odpadech. Ze zákona je nutné zajistit recyklaci 50 – 80 % každého elektrospotřebiče. Kolik materiálu z recyklovaných spotřebičů je opětovně použito, záleží na druhu jednotlivých zařízení

* Zdroj: www.asekol.cz