Go to Top

Projekty

Navýšení kapacity svozu papíru v Plzeňském kraji pro společnost TSR Czech Republic s.r.o.

Předmětem projektu je pořízení technologie systému pro svoz a separaci papíru zahrnující velkoobjemové kontejnery na sběr papíru, svozový vůz na svoz velkoobjemových kontejnerů s nosičem kontejnerů a HNJ, točnicový přívěs, tandemový přívěs pro nákladní vozidlo a tunelové hydraulické rypadlo.

Cílem projektu je navýšení kapacity svozu papíru a zefektivnění separace odpadů ve stávajícím provozu, navýšení podílu materiálového využití odpadů a snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Navýšení kapacity svozu papíru v okresech Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín pro společnost TSR Czech Republic s.r.o.

Předmětem projektu je pořízení technologie systému pro svoz a separaci papíru zahrnující velkoobjemové kontejnery na sběr papíru, svozový vůz na svoz velkoobjemových kontejnerů s nosičem kontejnerů a hydraulickým nakládacím jeřábem, lis na papír a točnicový přívěs.

Cílem projektu je navýšení kapacity svozu papíru a zefektivnění separace odpadů ve stávajícím provozu, navýšení podílu materiálového využití odpadů a snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

VÝSTAVBA TŘÍDÍCÍ LINKY VYBRANÝCH ODPADŮ, VEDOUCÍ KE ZVÝŠENÍ JEJICH NÁSLEDNÉHO VYUŽITÍ

Termín ukončení realizace: 2017

Předmětem projektu je pořízení v České republice zcela unikátního technologického zařízení pro třídění kovového odpadu ze směsi kovů a dalších materiálů vznikajících při manipulaci s kovovými odpady.

Cílem projektu je zvýšení využití druhotných surovin prostřednictvím dotřídění a roztřídění kovového odpadu na drobné frakce a dále na železný a neželezný odpad.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

logo_EU         logo_ministerstvo průmyslu a obchodu