Go to Top

Recyklace odpadů

Zpracování a 100% recyklace odpadu

Sběr a zpracování železného a neželezného odpadu ze zpracovatelského průmyslu je jednou ze silných stránek skupiny TSR.
Recyklace kovového šrotu je v dnešní době pro metalurgický průmysl nepostradatelná. Podle zvolené technologie zpracování je možné využít až 100 % kovového odpadu k získání vysoce kvalitních kovů. Zpracování kovového odpadu, ať už se jedná o železo, hliník, měď nebo jiné kovy, pomáhá šetřit omezené přírodní zdroje nerostných surovin. Energie vynaložená při tavení kovového šrotu je až o 60 % nižší než energie nezbytná k výrobě kovů při prvotním zpracování. Kovový šrot tedy představuje zdroj nerostných surovin i významnou úsporu energie. Zpracování kovového šrotu je praktickým příkladem ochrany životního prostředí.


Myslíme ekologicky a jsme ohleduplní k přírodě