Go to Top

Zavedení systému energetického managementu

Tímto se naše společnost zavazuje ke snižování své energetické náročnosti.

Zavedením systému energetického managementu a dodržováním požadavků normy ISO 50001 se společnost TSR Czech Republic, s.r.o. prostřednictvím nastavených cílů a akčních plánů zavazuje ke snižování své energetické náročnosti.

Dokument ke stažení