Environmentální přínos

    Environmentální přínos TSR za rok 2022

    Pokud bychom měli dvěma slovy vysvětlit, čemu se věnuje TSR, byla by to „recyklace kovošrotu“.
    Správné hospodaření se zdroji a jejich recyklace hrají jednu z klíčových rolí v trvale udržitelném hospodářství. Proto, abychom dokázali uchovat planetu pro naše děti a další generace v podobě, jak ji známe my.

    Díky tomu, že v TSR dáváme druhou šanci dosloužilým kovovým výrobkům, snižujeme vznik emisí a šetříme energii potřebnou pro výrobu kovů z nerostných surovin.