Go to Top

Zpracování kovového odpadu

Výkup kovového odpadu, služby kovošrotu

Nejvýznamnější část naší činnosti představuje výkup kovového odpadu a jeho následné zpracování. Naše společnost zajišťuje sběr a výkup železa a barevných kovů prostřednictvím více než 30 provozoven v celé České republice. Služby kovošrotu jsou naší primární činností, avšak jsme aktivní i v oblastech zpracování dalších druhů odpadu, jako je papír, plast, sklo nebo elektroodpad. Snažíme se plynule rozšiřovat své služby dle potřeb trhu, průmyslu a zvýšených nároků na ochranu přírody.

Provozovny TSR disponují moderními elektronickými a certifikovanými vážícími systémy s viditelnou kontrolou váhy, moderní svozovou, manipulační a zpracovatelskou technikou, kterou obsluhuje odborně zaškolený personál. Výkup kovového šrotu řádně evidujeme,  férové vážení je samozřejmostí.

Výkup kovového odpadu však celý proces recyklace pouze zahajuje. Ke službám kovošrotu patří následné zpracování kovového odpadu na různých zařízeních, jako jsou hydraulické nůžky na stříhání materiálů na požadované délky, hydraulické lisy, nakládací bagry a speciální linky na třídění frakcí kovového odpadu. Upravený materiál směřuje do hutí a sléváren, kde jsou z něj během finálního zpracování vyrobeny ocelové plechy, profily, kolejnice a další produkty.

Všechny provozovny rovněž disponují kontrolními systémy pro signalizaci radioaktivity při příjmu materiálu i jeho expedici. O stroje a technické vybavení se celoročně stará vlastní technický servis.

Pro aktuální informace o výkupních cenách můžete přímo kontaktovat některou z našich provozoven ve Vašem okolí nebo vyplnit náš kontaktní formulář.

Jedná-li se o větší množství řídí se výkup kovového šrotu individuálními cenami, které jsou předem dohodnuty s naší firmou.

Vykupovaný kovový odpad:

  • lehký starý šrot do tloušťky 4 mm
  • lehký nový – výrobní šrot do tloušťky 4 mm
  • těžký starý šrot o tloušťce nad 6 mm
  • těžký nový výrobní šrot o tloušťce nad 6 mm
  • ocelové a litinové třísky
  • litinový kusový odpad
  • lehký odpad nízké čistoty (boilery, pračky)
  • zpětný odběr i oddělený sběr elektroodpadu