Go to Top

Zpracování kovového odpadu

Výkup kovového odpadu, šrotu

Nejvýznamnější část naší činnosti představuje výkup kovového odpadu a jeho následné zpracování. Naše společnost zajišťuje sběr a výkup železa a barevných kovů prostřednictvím více než 40 provozoven v celé České republice. Jsme také aktivní i v oblastech zpracování dalších druhů odpadu, jako je papír, plast, sklo nebo elektroodpad. Snažíme se plynule rozšiřovat své služby dle potřeb trhu, průmyslu a zvýšených nároků na ochranu přírody.

Provozovny TSR disponují moderními elektronickými a certifikovanými vážícími systémy s viditelnou kontrolou váhy, moderní svozovou, manipulační a zpracovatelskou technikou, kterou obsluhuje odborně zaškolený personál. Výkup kovového šrotu řádně evidujeme,  férové vážení je samozřejmostí.

Výkup kovového odpadu probíhá i na našich provozovnách, kde se následně zpracovává na různých zařízeních, jako jsou hydraulické nůžky na stříhání materiálů na požadované délky, hydraulické lisy, nakládací bagry a speciální linky na třídění frakcí kovového odpadu. Upravený materiál směřuje do hutí a sléváren, kde jsou z něj během finálního zpracování vyrobeny ocelové plechy, profily, kolejnice a další produkty.

Všechny provozovny rovněž disponují kontrolními systémy pro signalizaci radioaktivity při příjmu materiálu i jeho expedici. O stroje a technické vybavení se celoročně stará vlastní technický servis.

Pro aktuální informace o výkupních cenách můžete přímo kontaktovat některou z našich provozoven ve Vašem okolí nebo vyplnit náš kontaktní formulář.

Jedná-li se o větší množství řídí se výkup kovového šrotu individuálními cenami, které jsou předem dohodnuty s naší firmou.

Vykupovaný kovový odpad:

  • lehký starý šrot do tloušťky 4 mm
  • lehký nový – výrobní šrot do tloušťky 4 mm
  • těžký starý šrot o tloušťce nad 6 mm
  • těžký nový výrobní šrot o tloušťce nad 6 mm
  • ocelové a litinové třísky
  • litinový kusový odpad
  • lehký odpad nízké čistoty (boilery, pračky)
  • zpětný odběr i oddělený sběr elektroodpadu