Noční běh pro Světlušku – i běhat ve tmě má smysl!

Noční běh pro Světlušku je charitativní běh na podporu zrakově postižených, kde více než jinde platí přísloví “Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se” a to z důvodu, že veškerý výtěžek ze startovného jde na konto Světlušky, dlouholetého projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu.

Charakteristickým rysem tohoto běhu je jeho začátek v nočních hodinách, což přináší ojedinělou možnost postavit se na start s čelovkou a společnými silami všech účastníků rozsvítit trať schovanou ve tmě. Svojí účastí každý běžec pomáhá přinést trochu světla do života lidem, kteří jsou nuceni žít se zrakovým omezením

Letos se v rámci pěti měst České republiky – Plzeň / Praha / Brno / Olomouc / Jihlava – uskutečnil již 8. ročník této běžecké události, která je rozdělena na dvě trasy a to kratší (2,5 km) a delší (5 km). Rok od roku nabývá Noční běh pro Světlušku větší popularity, protože ochota pomáhat spojuje jak milovníky běhu, tak ty kteří trasu pojmou jako příjemnou procházku.

Právě touha pomáhat ostatním a podpořit dobrou věc v týmovém duchu přivedla naší společnost TSR k myšlence zúčastnit se letos poprvé této ojedinělé běžecké události a alespoň na krátký okamžik si vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to je běžet potmě. TSR se tak díky odhodlání svých zaměstnanců stala součástí dobré věci ve všech pěti výše uvedených městech.

 

Plzeň
• První letošní běh odstartoval v Plzni 28.3.2019, kde se vybíhalo z DEPO 2015 a od samého začátku zde panovala příjemná atmosféra, která provázela účastníky jak na kratší trati (3,3 km), tak i na té delší (6 km). V Plzni se na start postavilo 14 statečných z TSR, což představuje finanční příspěvek 4.900 Kč.

Praha
• Stromovka byla místem pražského běhu ve čtvrtek 11.4.2019, kde se za nepříliš příznivého počasí zúčastnilo celkem 20 odvážlivců, kterým leckdy mrzl úsměv na tváři. V Praze byla trať rovněž rozdělena na kratší a delší okruh, tedy 2,5km a 4,5km. Někteří účastníci uběhli delší okruh, jiní pojali kratší okruh jako večerní procházku. Nicméně nejdůležitější je částka 9.000 Kč, tedy příspěvek Nadačnímu fondu.

Brno
• Brněnský park Lužánky hostil Noční běh pro Světlušku 17.4.2019, kde společnost TSR byla reprezentována 6 účastníky, kteří se spolupodíleli na rekordní účasti a strhující atmosféře, která byla umocněna umístěním trati v parku. 2.400 Kč, to je částka, která byla darována na základě naší účasti.

Olomouc
• Největší zastoupení v rámci TSR měl běh v Olomouci, který se konal ve čtvrtek 25.4.2019 v Bezručových sadech, kam se na start dostavili rovněž kolegové z Ostravy a ze společnosti Ritschny. V řeči čísel to znamená 27 účastníků a 8.100 Kč pro Nadační fond.

Jihlava
• Osmý ročník Nočního běhu pro Světlušku byl završen 30.4.2019 v Jihlavě, kde nás sedm z TSR pomohlo rozsvítit jihlavskou trasu, která vedla od Amfiteátru přes místní ZOO. Naší účastí Nadační fond získal dalších 2.100 Kč a my lepší pocit, že jsme mohli být součástí této akce a pomoci potřebným.