Podpořili jsme projekt 450 ml Naděje i v roce 2022

Naše společnost je již druhým rokem partnerem projektu 450 ml Naděje, jehož cílem je získávání bezplatných prvodárců krve po celém území ČR. Rozhodování o tom, zda krev darovat nebo ne, je vždy osobní a my jsme velmi hrdí, že se naši kolegové rozhodli i letos podpořit dobrou věc. Moc děkujeme!

Lidská krev je stále nejcennější, a hlavně nenahraditelnou, tekutinou nutnou k navrácení zdraví i k záchraně životů. Každé 3 sekundy někdo potřebuje krevní transfuzi – nejen při úrazech a operacích, ale i při léčbě závažných onemocnění. Proto se projekt 450 ml Naděje již od roku 2014 zasazuje o navýšení počtu bezplatných dárců krve pro transfuzní oddělení nemocnic po celé České republice, které tuto životadárnou tekutinu tolik potřebují.

Příští rok se opět můžeme těšit na další odběrové akce po celé ČR a budeme proto doufat ve stále narůstající počet TSR dárců :-).

Pomozte s námi zachraňovat životy jiných!

“Pro nás zdravé je to jen kapka, pro druhé to může být 450 ml naděje.”