Psali o nás – ČD Cargo Bulletin

TSR Czech Republic s.r.o. přepraví s partnerem ČD Cargo po železnici ročně přes 400.000 tun kovového odpadu do evropských hutí a oceláren a je tak jedním z nejvýznamnějších partnerů v segmentu přepravy železného šrotu.  

Dle ředitele logistiky TSR pro Českou a Slovenskou republiku, Roberta Procházky, je s ohledem na velké přepravní vzdálenosti a úspory CO2 ve srovnání se silniční přepravou právě železnice pro TSR první volbou.