TSR a podpora projektu 450 ml Naděje v roce 2021

TSR se letos poprvé aktivně zapojila do akcí 450 ml Naděje – projektu pro získávání prvodárců krve. A v příštím roce určitě hodláme pokračovat!

Naši kolegové se účastnili odběrů v Opavě, Olomouci a Hradci Králové a darovali svých 450 ml krve a naději ostatním.

Děkujeme za jejich odvahu a odhodlání pomoci i v dnešní nelehké době. Potřeba krve je však stálá navzdory epidemické situaci.

I vy se můžete odběrů účastnit na letošní poslední akci 450 ml Naděje ve Znojmě dne 3.12.2021.

https://www.facebook.com/450mlnadeje/